KURUMSAL

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Amacımız, kalite yönetim siteminin kurum içinde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirerek sağlıkta kalite diyaliz standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza sunmaktır.Kurumumuzda kalite çalışmaları, yönetim ve klinik kalite sorumlularının desteği ile “ Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir.

1. Kurumsal Hizmetler

» Kurumsal Yapı

» Kalite Yönetimi

» Doküman Yönetimi

» Risk Yönetimi

» İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

» Acil Durum ve Afet Yönetimi

» Eğitim Yönetimi

» Sosyal Sorumluluk


2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

» Hasta Deneyimi

» Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. Sağlık Hizmetleri

» Hasta Bakımı

» İlaç Yönetimi

» Enfeksiyonların Önlenmesi

» Laboratuvar Hizmetleri

4. Destek Hizmetler

» Tesis Yönetimi

» Otelcilik Hizmetleri

» Malzeme ve Cihaz Yönetimi

» Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

» Atık Yönetimi

» Dış Kaynak Kullanımı

5. Gösterge Yönetimi

» Göstergelerin İzlenmesi

» Kalite Göstergeleri

Kalite Toplantılarımız

Yıl içinde belli periyotlarla Klinik kalite sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü, Klinik Direktörü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Mali işler Sorumlusun katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Diyaliz Merkezlerimizde;

» Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak.

» Bu olayları izlemek.

» Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

Fiziksel Alan Denetimleri

» Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte klinik fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

» Diyaliz yönetimince oluşturulan ekip, diyaliz merkezlerinin büyüklüğü dikkate alınarak diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Öz Değerlendirme Süreci

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa öz değerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

» Öz değerlendirme ekibi; Klinik Direktörü, İnsan Kaynakları Sorumlusu, Mali ve İdari İşler Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Hasta Hizmetleri Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü ve Yardımcısı ve Klinik Kalite Temsilcisinden oluşmaktadır.

» Öz değerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.

» Öz değerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

» Öz değerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm diyaliz merkezleri, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

Not : Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Setinden yararlanılmıştır.


« KURUMSAL

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız

WHATSAPP

Whatsapp hattımızdan müşteri temsilcimiz ile görüşebilir hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

MESAJ YAZ

ANLAŞMALI KURUMLAR

Groupama Sigorta
Güneş Sigorta
Ak Sigorta
İş Bankası Sigorta
SGK
İmece Danışmanlık
Acıbadem Sigorta
Milli Reasürans
Güncelleme Tarihi 12.06.2024
Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindirHekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.
© Copyright 2021 Rentek Diyaliz Merkezleri - Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım : GWT
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız