KURUMSAL

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç ve Hedeflerimiz

AMAÇ :

Diyaliz kliniğimizde, Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz kılavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır.


HEDEFLER :

Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz hedeflerine paralel olarak hedefler iki’ye ayrılmıştır.

Kategori Hedefleri; kuruluşumuzun hizmet sunum şeklini ilgilendiren organizasyonel hedefleri kapsamaktadır.

Planlanan hedeflerde "Etkili" sonuçlara ulaşmak.

Planlanan ve gerçekleştirilen tüm işlerin "Etkinliğini" kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak.

Hedeflere ulaşmada sağlıkta kalite standartlarına uygun doğru ve en az kaynakları kullanarak "Verimliliği" arttırmak.

Diyaliz merkezimizde çalışan sağlık çalışanlarının, "Sağlıklı Çalışma Yaşamı" sürdürebilmeleri için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının oluşturulması.


Kategori Hedefleri; kuruluşumuzdan birebir hizmet alan hastalarımıza karşı olan sorumluluklarımızı kapsamaktadır.

Diyaliz merkezimizde tedavi görmekte olan tüm hasta ve hasta yakınlarının zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri , kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için tedbir ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek "Hasta Güvenliği" ni sağlamak.

Diyaliz merkezimizde tedavi gören tüm hastalarımızın hiç bir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması ve kuruluşun verdiği tüm hizmet süreçlerinin güvence altına alınmasında "Hakkaniyet" li davranmak.

Hastalarımıza sunulan tüm hizmetlerde, hastalarımızın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak tedavi bakım hizmetlerinde "Hasta Odaklı" yaklaşmak ve hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımını sağlamak

Hastalara uygulanmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde doktor reçetesi ve kurum prosedürlerine "Uygun" davranılması.

Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir "Zaman" aralığında sunulması.

Hasta tedavisinin tamamlanması sonrasında da "Süreklilik" sağlanması

« KURUMSAL

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız

WHATSAPP

Whatsapp hattımızdan müşteri temsilcimiz ile görüşebilir hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

MESAJ YAZ

ANLAŞMALI KURUMLAR

Groupama Sigorta
Güneş Sigorta
Ak Sigorta
İş Bankası Sigorta
SGK
İmece Danışmanlık
Acıbadem Sigorta
Milli Reasürans
Güncelleme Tarihi 01.03.2024
Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindirHekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.
© Copyright 2021 Rentek Diyaliz Merkezleri - Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım : GWT
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız