Uzamış (Long) COVID veya Kronik COVID veya Kronik COVID Sendromu veya Post-akut COVID-19;

Uzamış (Long) COVID veya Kronik COVID veya Kronik COVID Sendromu veya Post-akut COVID-19; COVID-19 tanısı konulmuş hastalarda semptomların bir aydan daha uzun süre devam etmesi olarak tanımlanmaktadır. COVID-19 tanısı konulan hastaların %10 ila %20’sinde bir aydan daha uzun süren semptomlar görülmekte iken, hastaların %2,3’ünde semptomların 12 haftadan daha uzun sürdüğü gözlenmiştir

En sık bildirilen Uzamış COVID semptomları şunlardır:

 • Yorgunluk

 • Nefes darlığı

 • Öksürük

 • Eklem ağrısı

 • Göğüs ağrısı
  Bildirilen diğer Uzamış COVID semptomları şunları içerir:

 • Düşünme ve konsantrasyon güçlüğü

 • Depresyon

 • Kas ağrısı

 • Baş ağrısı

 • Aralıklı ateş

 • Çarpıntı
  Daha ciddi Uzamış COVID komplikasyonları daha az yaygın gibi görünmekle birlikte bildirilmiştir. Bunlar şunları içerir:

 • Kardiyovasküler: miyokardit, perikardit

 • Solunum: akciğer fonksiyon anormallikleri

 • Böbrek: akut böbrek hasarı

 • Dermatolojik: döküntü, saç dökülmesi

 • Nörolojik: koku ve tat almada bozukluk,

  konsantrasyon güçlüğü, hafıza

  sorunları,

 • Psikiyatrik: depresyon, anksiyete, ruh halindeki

  değişiklikler.

 • 28/1/2021 Dr.Gürkan YURTERİ

DİĞER BLOK YAZILARI

Whatsapp
Whatsapp
arayalım