COVID 19 da kontrol akciğer tomografisi ne zaman çekilir?

 Hastalığın seyrinde BT bulgularını değerlendiren 21 olguluk bir seride BT görünümünün 4 evrede olabileceği, özellikle 9-13. günlerde klinik düzelse bile radyolojik progresyon olabileceği, 14. Günden sonra rezolüsyon evresine geçtiği gösterilmiştir. Klinikte akut kötüleşme, düzelmeme durumunda emboli ve diğer patolojiler için kontrol BT çekilebilir.

Güncelleme tarihi: 09/11/2020

DİĞER BLOK YAZILARI

Whatsapp
Whatsapp
arayalım