Belirtisiz Covid 19 Hastalığı !

Belirtisiz  olguların kesin sayıları bilinmemekle birlikte, yapılan birkaç çalışma yaygın olduklarını göstermektedir. Örneğin, neredeyse tüm yolcuların ve personelin SARSCoV-2 için tarandığı bir gemideki COVID-19 salgınında, gemideki nüfusun yaklaşık yüzde 17'sinin tarama anında pozitif olduğu; teyit edilen 619 COVID-19 vakasının yaklaşık yarısının ise tanı anında asemptomatik olduğu belirlenmiştir. New York’ta iki farklı hastanede doğum için başvuran hamile kadınların tarama programında, ateşsiz 210 asemptomatik kadının 29'unda (%14) nazofarengeal örneklerinin SARS-CoV-2 açısından pozitif olduğu görülmüştür. Asemptomatik enfeksiyonu olan hastalarda bile objektif klinik anormallikler olabilir. Örnek olarak, bilgisayarlı tomografi (BT) ile akciğer görüntülemesi yapılan asemptomatik 24 hastanın %50'sinde tipik buzlu cam opasiteleri veya düzensiz gölgelenmeler olduğu ve %20'sinde de atipik görüntüleme bulguları olduğu saptanmıştır. Asemptomatik olan ve temas takibi nedeniyle tespit edilen 55 hastalık başka bir yayında, hastaların %67'sinde başvuru sırasında BT’de pnömoni bulguları olduğu; sadece iki hastada hipoksi geliştiği ve hepsinin iyileştiği bildirilmiştir. O nedenle en yakınlarınızla bile görüşürken sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilmelidir.

güncelleme Tarihi:10/11/2020

Dr.Gürkan Yurteri

DİĞER BLOK YAZILARI

Whatsapp
Whatsapp
arayalım