DİYALİZ HAKKINDA

Diyaliz Hakkında Genel Bilgiler

Diyaliz Seçenekleri (Hemodializ ve Periton Dializi)

Diyaliz Hastalarında Beslenme

Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Beslenme

Hemodiyaliz Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

Diyaliz Seçenekleri (Hemodializ ve Periton Dializi)

Hemodiyaliz
Hemodiyalizde, "yapay böbreğe", yani diyalizer denen özel bir filtre içeren bir makinaya bağlanacaksınız. Kanınız bir süre vücudunuzun dışında, bu filtrenin içinde dolaşarak tekrar vücudunuza dönecek. Bu gerçekleştikçe atık ürünler uzaklaştırılır. Bu işlem sırasında hasta kanının vücudun dışına çıkarılıp temizlenmesi için ;
I. Fistül: Bir toplar ve atar damarın cildin hemen altında birleşmesiyle oluşur ve fistülün sayesinde hemodiyaliz için gerekli olan kalın bir damar elde edilir.
II. Kateter: Geçici ve kalıcı kateterler mevcut.Geçici damar giriş yolu büyük venlerden birine kateter yerleştirilmesiyle sağlanır.Kalıcı kateterler özel malzemeden yapılmış ve özel bir teknikle yerleştirilmiş kateterlerdir ve hastalara uzun süreli bir damar giriş yolu sağlar.
III. Greft: Bir toplar ve atar damarın sentetik bir materyal kullanılmasıyla elde edilir(doğal fistülün oluşturulamadığı durumlarda baş vurulur).
IV:Fistül: Hastada yeterli kan dolaşımını sağlamak için, atar damarla toplar damarın birleştirilmesidir. Fistül açıldıktan sonra hasta; fistül olgunlaşıncaya kadar; pıhtılaşma, enfeksiyon ve kanama bakımından yakından izlenmeli ve fistülü korunmalıdır.

"Fistüllü bölgenin Korunması"
· Fistüllü kolunuzla ağır kaldırmayınız
· Kolunuzu çarpmalardan koruyunuz
· Fistüllü koldan kan aldırmayınız
· Fistüllü koldan tansiyon ölçtürmeyiniz
· Fistülün üzerine saat takmayınız, dar kollu giysiler giymeyiniz
· Bölgedeki derinin esnekliği için yumuşatıcı kremler kullanınız
· Fistülünüz yeterince gelişmediyse bölgeye sıcak su pansumanı yaparak akışkanlığın artma-sını ve damarlarınızın gelişmesini sağlayınız. Fistülünüz aşırı gelişmişse kesinlikle sıcak su pansumanı yapmayınız.
· Fistüllü bölgeyi temiz tutunuz.
· Fistüllü bölgeyi soğuktan koruyunuz. Kışın gevşek yün eldiven giyiniz.
(Böbrek yetmezliği gelişmiş birinde, ileride diyaliz ihtiyacının olabileceği hesaba katılarak, fistül açılabileceğinden, hastaların tedavisi için hastaların kol damarlarından kan alınması, serum takılması gibi işlemlerden kaçınmak gerekir. Bu tedaviler için el sırtı toplar damarları kullanılmalıdır.)

Hemodiyalizin Avantajları

Tedavinin eğitilmiş bir ekip tarafından yürütülmesi.
· Tedavi kısadır: 4-6 saat her hafta 2-3 kez.

Hemodiyalizin Dezavantajları

· Haftada 3 kez tedavi merkezine gitme süresi.
· Diyette potasyum, fosfor, sıvı ile ilgili bazı kısıtlamalar bulunması.

Periton Diyalizi

Periton karın boşluğunda bulunan organların etrafındaki zar için kullanılan tıbbi terimdir. Periton zarının (membran) insanlardaki yüzey alanı yaklaşık 2 metrekaredir. Periton diyalizinde (hemodiyalizden farklı olarak özel bir membran yerine) periton membranı kullanılır. İlk kez 1923 yılında Ganter tarafından gerçekleştirilmiştir. Periton diyalizinin gerçekleşmesi için 3 teknik unsura gereksinim vardır:
1.Karına yerleştirilmiş kateter
2.Uygun diyaliz sıvısı
3.Kateter ve diyaliz sıvısı arasındaki bağlantı sistemi
Periton diyalizi tedavisi değişik şekillerde uygulanabilir. Bunlardan en sık uygulanan teknik sürekli ayaktan periton diyalizidir. Periton diyalizi makinesi kullanılarak değişik periton diyalizi teknikleri geliştirilmiştir.
Sürekli ayaktan periton diyalizi
Periton boşluğuna doldurulan diyaliz sıvısının 4-8 saat beklemeyi takiben yenisi ile değiştirildiği basit bir yöntemdir. Genellikle günde 4 kez hastanede veya evde yapılır. En önemli avantajı hasta tarafından evde yapılabilmesidir. Bu tedavinin başarılı olmasında eğitim çok önemlidir. Türkiye'de yaklaşık 1500 periton diyalizi hastası vardır.