Diyalize Yeni Başlayanlar

Diyaliz tedavisi  böbrek nakline kadar devam eden  sürekli bir tedavidir.Hastalar alışagelmiş yaşamlarından,zorlukları olan  yeni bir hayata başlamaktadır..Bu siz ve yakınlarınız için  can sıkıcı bir durumdur.

RENTEK  olarak biz, sizin  bu hassasiyetini anlıyoruz. Sizlerin bu yeni hayatınızda uyum saglamanız  içinher zaman  yanınızda olacagız.

Bir diyaliz tedavisinde kural  hastanın makineye girdiginden daha iyi bir şekilde çıkmasını saglamaktır.

Biz bunu nasıl yapıyoruz:

Öncelikle sizi tepeden tırnağa muayene ediyoruz . Diyalizin ne oldugunu nelere dikkat etmeniz gerektigini anlatıyoruz. Tetkiklerinizi  inceliyoruz , ilaç tedavinizi düzenliyoruz. Nasıl nekadar süre diyalizde kalacagınızı ,sizden  ne kadar sıvı alacagımızı, diyalizörünüzün,solusyonlarınızın nasıl olacagını belirliyoruz.  Damar yolunuzu degerlendirip sizi güvendigimiz hemşirelerimizin ellerine bırakıyoruz. Makinaya alındıktan sonra hemen ikinci bir degerlendirmeyle tedaviye uyumunuza  bakıyoruz. Diyaliz sırasında sık  tansiyon takipleri yapıp tansiyon düşmelerinin önüne geçiyoruz.

Doktorlarımız tedavi başı ortası ve sonu olmak üzere sizi  degerlendirerek o günkü kayıtlarını yapıyorlar. Tekrar geldiginizde artık sizi ve bünyenizi tanıdıgımızdan sizi daha az rahatsız ediyoruz. İlk haftanızda  mutlaka  psikologumuzla görüşme ayarlıyoruz. Kendinizi iyi hissetmeye başladıgınızda eger  saglık durumunuz uygunsa nakil hazırlıklarına başlıyoruz.