Kurumsal/Misyon & Vizyon
Misyon:

Hastaya ve hasta haklarına saygılı olmak.

Hasta yakınlarının bulundukları yeni durumu anlamak,onlara yardımcı olmak.

Türkiye de ve dünyada  uygulanan yenilikleri yakından takip ederek bunları hastaları üzerinde uygulamak.

Hastaların yeni yaşamlarında yardımcı olmak,ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini önceden öngörmek ve tedavi etmek.

Hastalarını böbrek nakline  kadar  geçen süreçte sağlıklı ve heran nakil olmaya hazır halde tutmak.

Vizyon:


Yeni tedavi modelleri geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Diyalizin etkinliğini mümkün olabildiğince arttırmak.

Mümkün olan her hastaya böbrek nakli yapılmasını sağlamak.